naŠi projekti

JP Razvojna agencija Požega izradila je više projekata čiji je cilj unapređenje ekonomskog i kulturnog okruženja opštine Požega. Više o svakom od pojedinačnih investicionih projekata možete pogledati klikom na sliku ili dugme ispod opisa samog projekta.

Projekat autobuska stanica - Požega

Idejno rešenje sa elementima ekonomske analize za izgradnju javne garaže sa poslovno-komercijalnim sadržajima na lokaciji stare autobuske stanice. Lokacija: Predmet projekta je javna parking garaža sa poslovno komercijalnim sadržajima, na katastarskoj parceli 184 i 173 KO Požega u Požezi. Na parceli se nalazi objekat, koji se zadržava i rekonstruiše u objekat za smeštaj sportista.
Pogledaj više

Projekat naselja Borjak - Požega

Idejno rešenje sa elementima ekonomske analize za uređenje sportsko rekreativne zone i park šume Borjak. Lokacija: Prostor park-šume “Borjak” prema PGR Požega nalazi se u okviru sportsko-rekreativne zone grada. Omeđen je postojećim ulicama Kralja Petra i Vojvode Putnika, Drinske divizije i gradskim bazenom. Prostor je u nagibu od 10-15% čineći jednu vitopernu ravan. Ukupna površina ovog rastora iznosi 36900 m2.
Pogledaj više

Projekat stara gradska pekara - Požega

Idejno rešenje sa elementima ekonomske opravdanosti za izgradnju stambeno poslovnog objekta i parterno uređenje na lokaciji stara pekara. Lokacija: Predmet projekta je poslovno-stambena zgrada i montažno klizalište za decu na katastarskim parcelama 494/2, 494/16 i 494/17 KO Požega u Požezi. Deo postojećeg objekta stare pekare se zadržava i sanacijom i rekonstrukcijom uklapa u novoprojektovani objekat.
Pogledaj više

Projekat stambeno poslovna zgrada - Požega

Trenutno se ažuriraju podaci za dati projekat. Trenutno vam je dostupna samo foto galerija za dati projekat. Za više informacija molimo vas kontaktirajte nas.
Pogledaj više

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega | Web dizajn by Real Media Factory
menu