[autoaca_specialgridblock avoid_sidebar=“before“ grid_special_width_details=“full_width_slider“ background_color=“#00aae8″ bgcolor_fullscreen=“false“ use_shadow=“false“ use_border_bottom=“false“ activate_padding=“false“ transparent_background=“false“ add_down_arrow=“false“ down_arrow_color=“#ffffff“ special_grid_html_id=““ special_grid_html_title=““ video_bg_url=““ video_bg_youtube_url=““ video_bg_vimeo_url=““ video_bg_color=“#00aae8″ video_bg_color_opacity=“0″ video_bg_fullscreen=“false“ video_bg_ratio=“16_9″ video_bg_mute=“false“ video_bg_fallback_url=““ parallax_model=“height_specific“ parallax_size=“cover“ parallax_mask_height=“0″ image_full_screen=“false“ image_full_screen_ratio=“16_9″ image_bg_color=“#3c4859″ image_bg_color_opacity=“55″ image_tile=“full“ image_sizes=“no-selected“ full_bg_color=“#FFFFFF“ fullbg_enable_color=“false“ enable_double_bg_colors=“false“ double_bg_color=“#FFFFFF“ use_light_font_colors=“true“ parallax_bg_image_id=“1575″ parallax_bg_image=“http://rmftest.se/rap-pozega/wp-content/uploads/2017/03/slika-slajder-crno-bela.jpg“ ]

[rev_slider alias=“rap-lokomotiva“]

[/autoaca_specialgridblock][autoaca_specialgridblock avoid_sidebar=“before“ grid_special_width_details=“regular“ background_color=“#3c3744″ bgcolor_fullscreen=“false“ use_shadow=“false“ use_border_bottom=“false“ activate_padding=“false“ transparent_background=“false“ add_down_arrow=“false“ down_arrow_color=“#f9f9f9″ special_grid_html_id=““ special_grid_html_title=““ video_bg_url=““ video_bg_youtube_url=““ video_bg_vimeo_url=““ video_bg_color=“#00aae8″ video_bg_color_opacity=“0″ video_bg_fullscreen=“false“ video_bg_ratio=“16_9″ video_bg_mute=“false“ video_bg_fallback_url=““ parallax_model=“height_specific“ parallax_size=“cover“ parallax_mask_height=“0″ image_full_screen=“false“ image_full_screen_ratio=“16_9″ image_bg_color=“#f9f9f9″ image_bg_color_opacity=“0″ image_tile=“full“ image_sizes=“no-selected“ full_bg_color=“#FFFFFF“ fullbg_enable_color=“false“ enable_double_bg_colors=“false“ double_bg_color=“#FFFFFF“ use_light_font_colors=“true“ parallax_bg_image_id=““ parallax_bg_image=““ ]

[autoaca_vertical_space vertical_space_height=“default“ custom_value=“60px“/][autoaca_heading bold_color=“#000000″ regular_color=“#c1292e“ details_color=“#000000″ bold_text=“JP Razvojna agencija Požega“ light_text=““ details_text=“JP Razvojna agencija Požega, osnovana je sa vizijom koja predstavlja lokomotivu sveukupnog ekonomskog razvoja opštine Požega. Investicije koje su planirane preko ovog preduzeća bazirane su na ekonomskim pokazateljima i privođenju nameni javne svojine u funkciju organizovanja po principu javno-privatnog partnerstva, a sve u skladu sa zakonom o javno-privatnom partnerstvu. Preduzeće Razvojna agencija Požega je osnovano isključivo na profitnoj osnovi. Iako je karakter našeg delovanja u okviru opštine Požega pretežno investiciono-razvojnog tipa, među delatnosti JP Razvojna agencija Požega, spadaju i: Uređenje, održavanje i sanacija vodotokova I i II reda (rok: 2017-2020), nakon elementarnih i ostalih nepogoda Uređenje i održavanje gradskog-građevinskog zemljišta Revitalizacija starog gradskog izvorišta, kao i sve ostale delatnosti i skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.“ heading_font_size=““ html_tag=“h1″ align=“center“ use_icon=“no“ border_bottom=“yes“ disable_margin=“yes“ ][autoaca_vertical_space vertical_space_height=“d_2″ custom_value=“60px“/]

[/autoaca_specialgridblock][autoaca_specialgridblock avoid_sidebar=“before“ grid_special_width_details=“use_parallax“ background_color=“#3c4859″ bgcolor_fullscreen=“false“ use_shadow=“false“ use_border_bottom=“false“ activate_padding=“true“ transparent_background=“false“ add_down_arrow=“false“ down_arrow_color=“#ffffff“ special_grid_html_id=““ special_grid_html_title=““ video_bg_url=““ video_bg_youtube_url=““ video_bg_vimeo_url=““ video_bg_color=“#00aae8″ video_bg_color_opacity=“0″ video_bg_fullscreen=“false“ video_bg_ratio=“16_9″ video_bg_mute=“false“ video_bg_fallback_url=““ parallax_model=“advanced_parallax“ parallax_size=“cover“ parallax_mask_height=“0″ image_full_screen=“false“ image_full_screen_ratio=“16_9″ image_bg_color=“#3c4859″ image_bg_color_opacity=“10″ image_tile=“full“ image_sizes=“no-selected“ full_bg_color=“#FFFFFF“ fullbg_enable_color=“false“ enable_double_bg_colors=“false“ double_bg_color=“#FFFFFF“ use_light_font_colors=“true“ parallax_bg_image_id=“1896″ parallax_bg_image=“http://rap.co.rs/wp-content/uploads/2017/03/trg-pozega.jpg“ ]

Infrastrukturni projekti čija je realizacija planirana u narednom periodu, umnogome će uticati na poboljšanje kvaliteta života naših sugrađana, te u turističkom smislu, učiniti Požegu konkurentnijom, što u sinergiji sa prirodnim bogatstvima i idealnom geografskom pozicijom grada, nalaže izvesnost razvoja turizma, kao grane od koje će Opština znatnije prihodovati.

[autoaca_button icon_align=“left“ icon_title=“Pogledajte projekte“ button_size=“button-large“ button_color=“custom“ button_shadow=“no“ button_shape=“button-rounded“ extra_class=““ button_link_target=““ button_align=“center“ link_url=“false“ link_id=“959″ bg_color_default=“#c1292e“ bg_color_hover=“#ffffff“ text_color_default=“#FFFFFF“ text_color_hover=“#c1292e“ border_color=“#FFFFFF“ button_bg_border=“use_bg_color“ border_color_hover=“#FFFFFF“ attr_title=““ link_is_tax=“false“ tax_name=“page“ icon_class=““ icon_url=““]Pogledajte projekte[/autoaca_button]

[/autoaca_specialgridblock][autoaca_specialgridblock avoid_sidebar=“before“ grid_special_width_details=“full_width_colored“ background_color=“#ffffff“ bgcolor_fullscreen=“false“ use_shadow=“false“ use_border_bottom=“false“ activate_padding=“false“ transparent_background=“false“ add_down_arrow=“false“ down_arrow_color=“#f9f9f9″ special_grid_html_id=““ special_grid_html_title=““ video_bg_url=““ video_bg_youtube_url=““ video_bg_vimeo_url=““ video_bg_color=“#00aae8″ video_bg_color_opacity=“0″ video_bg_fullscreen=“false“ video_bg_ratio=“16_9″ video_bg_mute=“false“ video_bg_fallback_url=““ parallax_model=“height_specific“ parallax_size=“cover“ parallax_mask_height=“0″ image_full_screen=“false“ image_full_screen_ratio=“16_9″ image_bg_color=“#f9f9f9″ image_bg_color_opacity=“0″ image_tile=“full“ image_sizes=“no-selected“ full_bg_color=“#FFFFFF“ fullbg_enable_color=“false“ enable_double_bg_colors=“false“ double_bg_color=“#ffffff“ use_light_font_colors=“false“ parallax_bg_image_id=““ parallax_bg_image=““ ]

[autoaca_vertical_space vertical_space_height=“d_2″ custom_value=“60px“/][autoaca_heading bold_color=“#000000″ regular_color=“#ffffff“ details_color=“#a5a7a8″ bold_text=“Demografsko-ekonomska karta Požege“ light_text=““ details_text=““ heading_font_size=“35px“ html_tag=“h2″ align=“center“ use_icon=“no“ border_bottom=“no“ disable_margin=“yes“ ][autoaca_vertical_space vertical_space_height=“d_2″ custom_value=“60px“/]

Polna i starosna struktura podrazumevaju udeo stanovništva u pojedinim starosnim grupama i proporciji muškog i ženskog stanovništva izražene u procentima. Starosna struktura je u vezi sa reproduktivnom i radnom sposobnošću stanovništva.

[autoaca_vertical_space vertical_space_height=“d_2″ custom_value=“60px“/]

[supsystic-tables id=1]

[autoaca_vertical_space vertical_space_height=“d_2″ custom_value=“60px“/]

Polna struktura zavisi od nataliteta, mortaliteta, migracije i ratova. 

U opštini posluje 318 preduzeća, a broj zaposlenih je 5.091.
Struktura preduzeća data je u sledećoj tabeli, iz koje se vidi da dominiraju mala i mikro preduzeća sa udelom od 85,22%.

[autoaca_vertical_space vertical_space_height=“d_2″ custom_value=“60px“/]

[supsystic-tables id=2]

[/autoaca_specialgridblock][autoaca_specialgridblock avoid_sidebar=“before“ grid_special_width_details=“full_width_slider“ background_color=“#00aae8″ bgcolor_fullscreen=“false“ use_shadow=“false“ use_border_bottom=“false“ activate_padding=“false“ transparent_background=“false“ add_down_arrow=“false“ down_arrow_color=“#f9f9f9″ special_grid_html_id=““ special_grid_html_title=““ video_bg_url=““ video_bg_youtube_url=““ video_bg_vimeo_url=““ video_bg_color=“#00aae8″ video_bg_color_opacity=“0″ video_bg_fullscreen=“false“ video_bg_ratio=“16_9″ video_bg_mute=“false“ video_bg_fallback_url=““ parallax_model=“height_specific“ parallax_size=“cover“ parallax_mask_height=“0″ image_full_screen=“false“ image_full_screen_ratio=“16_9″ image_bg_color=“#f9f9f9″ image_bg_color_opacity=“0″ image_tile=“full“ image_sizes=“no-selected“ full_bg_color=“#FFFFFF“ fullbg_enable_color=“true“ enable_double_bg_colors=“false“ double_bg_color=“#FFFFFF“ use_light_font_colors=“false“ parallax_bg_image_id=““ parallax_bg_image=““ ]

[autoaca_vertical_space vertical_space_height=“default“ custom_value=“60px“/]

[rev_slider alias=“rap“]

[/autoaca_specialgridblock]