Politika privatnosti

Ovim dokumentom Politike privatnosti uređuju se načini na koji JP Razvojna agencija Požega, Dr. Trg slobode br. 3, 31210 Požega koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu, ’’Korisnik’’) sajta http://rap.co.rs odredišnih strana (Landing Pages) u našem vlasništvu (u daljem tekstu ’’Web sajt’’)

Koje informacije prikupljamo

Lične informacije
JP Razvojna agencija Požega prikuplja lične, identitikacione podatke od Korisnika na različite načine, uključujući Kontakt forme, Newsletter polja za prijavu, kolačiće, a u vezi sa uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na našem Web sajtu.
Korisnicima sajta se, ukoliko je to potrebno, mogu tražiti ime, prezime, email adresa, broj telefona. Korisnici mogu posetiti naš sajt i anonimno. Lične podatke prikupljamo samo i isključivo ako nam korisnik našeg Web sajta da pristanak na to i dobrovoljno dostavi podatke.
Korisnici uvek mogu odbiti da pruže svoje lične podatke, s tim da u tom slučaju mogu biti uskraćeni za određene funkcionalnosti, mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti i akcija na Web sajtu.

Informacije ne-ličnog porekla
JP Razvojna agencija Požega zadržava pravo da prikuplja identifikacione podatke Korisnika koji su ne-ličnog porekla, poput onih o pretraživaču, tipu računara i tehničkim informacijama o korišćenju sredstava za priključenje našem sajtu, kao što su operativni sistem računara i Internet provajder.

Zašto prikupljamo ove podatke
Lične podatke Korisnika sajta, JP Razvojna agencija Požega, prikuplja i koristi u svrhe:

Poboljšanja svojih usluga
Lične informacije nam pomažu da efikasno i tačno odgovorimo na zahteve upućene našem korisničkom servisu.

Analize i unapređenja Web sajta
Prikupljeni podaci mogu biti iskorišćeni za shvatanje ponašanja Korisnika ili grupa Korisnika na našem Web sajtu ili unutar e-mail marketing sistema, analizu i unapređenje servisa, dizajna i funkcionalnosti.

Personalizacija iskustava
Lične podatke možemo iskoristiti za personalizaciju sadržaja i ostalih korisničkih iskustava na našem Web sajtu, kao što su predefinisane korisničke putanje, stranice sajta koje se mogu prikazivati samo povlašćenim korisnicima, funkcionalnosti sajta i poruke.

Pokretanje promocija/informisanje/istraživanje
Lične podatke Korisnika koristimo da obavestimo korisnika o novom sadržaju na našem Web sajtu, nadogradnjama, istraživanjima, ali samo na taj način da ove promocije isporučujemo onim Korisnicima našeg Web sajta koji su prethodno dali pristanak da prime informacije o konkretnoj temi/grupi tema.

Periodične E-mail marketing kampanje
Lične podatke Korisnika koristimo da periodično šaljemo obaveštenja, vesti, kao i obaveštenja kupcima garderobe ili aksesoara, važnim informacijama vezanim za asortiman proizvoda ili održavanje, te izmenama politika privatnosti. Svi Korisnici registrovani u naš E-mail marketing servis, registrovani su putem Newsletter registracionog polja, te dobijaju poruke samo onog sadržaja za koji su dali pristanak da bude dostavljan, prilikom registracije na naš Newsletter.

Deljenje informacija
Radi funkcionisanja svih servisa koji se nalaze u okviru JP Razvojna agencija Požega, pravnog lica, stvaranja poslovnih odnosa i održavanja pozitivnih korisničkih iskustava, JP Razvojna agencija Požega, informacije deli sa servisima navedenim u listi ispod. Svi ovi servisi su potpuno usklađeni sa GDPR regulativama i pružaju najviši nivo zaštite ličnih informacija Korisnika sajta.

Google gSuite (gMail)
Lične informacije (ime, prezime, email adresa, broj telefona) se mogu naći u okviru našeg e-mail klijenta (gMail) i koriste se radi poslovne korespodencije.

Ročnost korišćenja podataka

Lične informacije o korisnicima registrovanim na E-mail marketing servis
Lične informacije u se skladište u okviru MailChimp servisa sve dok Korisnik ne zatraži njihovo uklanjanje. U svakoj email poruci ovog tipa nalazi se link ka stranici ka usklađivanju podataka i zahtevu za uklanjanje naloga za liste (Unsubscribe - Odjavi se sa liste link).

Lične informacije o posetiocima sajta koji nisu registrovani pretplatnici na E-mail marketing servis
U ovu kategoriju spadaju posetioci sajta koji samo pretražuju sadržaj i oni korisnici koji su poslali upite putem kontakt, a nisu registrovani pretplatnici na E-mail marketing servis ili korisnici usluga.
Lični podaci o Korisnicima web sajta koji su poslali upit, koristeći kontakt formu, čuvaju se do godinu dana po prijemu poruke, osim ukoliko se u međuvremenu ne zasnuje poslovni odnos.
IP adresa, kao liči podatak o korisniku sajta, čuva se u skladu o Deklaraciji o Kolačićima. Trenutkom ulaska na Web sajt, Korisniku sajta se predstavljaju uslovi upotrebe Web sajta i Deklaracija o kolačićima, u kojoj je pojedinačno navedena svrha upotrebe svakog kolačića i njegova ročnost. Korisniku je data mogućnost da sam upravlja kolačićima za koje želi da budu instalirani u njegov Browser (Softver koji koristi za surfovanje internetom i Web sajtom).

Kako štitimo informacije
JP Razvojna agencija Požega usvaja prikupljanje, skladištenje i obradu podataka kao i sigurnosne mere zaštite od neovlašćenog pristupa, promena, obelodavnjivanja ili uništavanja ličnih informacija, korisničkog imena, lozinke, transakcionih informacija ili podataka koji se nalaze na našem Web sajtu.
JP Razvojna agencija Požega koristi sigurnu SSL vezu za prenos ličnih podataka, sa 256-bitnom enkripcijom.
Sajt je usklađen sa GDPR regulativama i omogućava Korisnicima Web sajta pristup, pregled i uklanjanje ličnih podataka na zahtev.
Gore navedeni servisi koji se koriste za poslovanje, a u kojima se lični podaci skladište, usklađeni su sa sa GDPR regulativama o zaštiti ličnih podataka i koriste PCI compliant servise sa najvećim stepenom zaštite.

Informisanje u slučaju curenja podataka
U slučaju curenja podataka, JP Razvojna agencija Požega, obavestiće u roku od 24h sva lica čiji podaci se mogu naći ugroženim.

Prava korisnika Web sajta
U skladu sa GDPR regulativama, sledeća prava su obezbeđena Korisniku Web sajta:
Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju, načinu pribavljanja i upravljanja podacima
Da zatraži svoje lične podatke na uvid
Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni.
Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste na koju se prethodno prijavi putem Newsletter registracije

Promene u politikama privatnosti
JP Razvojna agencija Požega zadržava diskreciono pravo da ažurira ove politike privatnosti u bilo koje vreme. U tom slučaju JP Razvojna agencija Požega će obavestiti sve korisnike web sajta da su politike izmenjene i da je potreban novi pristanak za korišćenje sajta. Svakako, preporučujemo korisnicima sajta da ovaj dokument samostalno provere sa vremena na vreme i ostanu informisani o tome na koji način štitimo prikupljene lične podatke.

Prihvatanje uslova definisanih politikom privatnosti
Korisnici sajta prhihvataju uslove korišćenja u skladu sa ovim politikama privatnosti. Ukoliko se ne slažete sa ovim politikama, molimo Vas da ne koristite naš Web sajt.

Kontakt podaci
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti, izmenema, dostavljanjem ili brisanjem vaših podataka, možete nas kontaktirati:

Pismeni kontakt:
JP Razvojna agencija Požega
Dr. Trg slobode br. 3
31210 Požega
Srbija
Sa naznakom: Poverljivi podaci

Kontakt email-om: info@rap.co.rs
Kontakt telefonom: 031/ 715-959
Odgovorna osoba: Ivan Bećić

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu