Dobro došli u Razvojnu agenciju Požega

JP Razvojna agencija Požega je lokomotiva razvoja opštine Požega.
Na našem sajtu možete pronaći sve relevantne informacije vezane za poslovanje agencije, aktuelne projekte i raspisane konkurse za javne nabavke.

JP Razvojna agencija Požega

JP Razvojna agencija Požega, osnovana je sa vizijom koja predstavlja lokomotivu sveukupnog ekonomskog razvoja opštine Požega. Investicije koje su planirane preko ovog preduzeća bazirane su na ekonomskim pokazateljima i privođenju nameni javne svojine u funkciju organizovanja po principu javno-privatnog partnerstva, a sve u skladu sa zakonom o javno-privatnom partnerstvu. Preduzeće Razvojna agencija Požega je osnovano isključivo na profitnoj osnovi. Iako je karakter našeg delovanja u okviru opštine Požega pretežno investiciono-razvojnog tipa, među delatnosti JP Razvojna agencija Požega, spadaju i: Uređenje, održavanje i sanacija vodotokova I i II reda (rok: 2017-2020), nakon elementarnih i ostalih nepogoda Uređenje i održavanje gradskog-građevinskog zemljišta Revitalizacija starog gradskog izvorišta, kao i sve ostale delatnosti i skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
Infrastrukturni projekti čija je realizacija planirana u narednom periodu, umnogome će uticati na poboljšanje kvaliteta života naših sugrađana, te u turističkom smislu, učiniti Požegu konkurentnijom, što u sinergiji sa prirodnim bogatstvima i idealnom geografskom pozicijom grada, nalaže izvesnost razvoja turizma, kao grane od koje će Opština znatnije prihodovati.
Pogledajte projekte

Demografsko-ekonomska karta Požege

Polna i starosna struktura podrazumevaju udeo stanovništva u pojedinim starosnim grupama i proporciji muškog i ženskog stanovništva izražene u procentima. Starosna struktura je u vezi sa reproduktivnom i radnom sposobnošću stanovništva.
U opštini posluje 318 preduzeća, a broj zaposlenih je 5.091.
Struktura preduzeća data je u sledećoj tabeli, iz koje se vidi da dominiraju mala i mikro preduzeća sa udelom od 85,22%.
Opština/naselje
Broj stanovnika
Opština Požega
29638
Gradsko naselje
13153
Seoska naselja
16485
Vrsta preduzeća
Broj
Udeo u %
Srednja preduzeća
5
1.57
Mala preduzeća
47
14.78
Mikro preduzeća
224
70.44
Nerazvrstana preduzeća
42
13.21
Ukupno
318
100
Polna struktura zavisi od nataliteta, mortaliteta, migracije i ratova.

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega | Web dizajn by Real Media Factory
menu