Godovički put

JP „Razvojna agencija“ Požega otpočela je realizaciju još jedne od investicija Opštine Požega, rekonstrukcijom ulice Godovički put, u dužini od 500 metara. Planirano je da se izvedu radovi na kolovoznoj konstrukciji sa izradom novog kolovoznog asfalta, izrada trotoara, kanala i propusta. Za vreme izvođenja radova saobraćaj na ovoj deonici regulisan je privremenom svetlosnom saobraćajnom signalizacijom sa naizmeničnim propuštanjem vozila. JP „Razvojna agencija“ Požega nastavlja realizaciju ulaganja u putnu infrastrukturu, planiranih na osnovu interesa naših građana i unapređenja kvaliteta života u opštini Požega.

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu