Javni poziv za prikupljanje ponuda decembar 2020

Nabavka elektro opreme sa ugradnjom, izvođenje radova na elektroinstalaciji

Više informacija i preuzimanje Javnog poziva za prikupljanje ponuda možete obaviti preuzimanjem dokumenta koji se nalazi na ovoj strani.

Preuzmite dokument

Poziv za podnošenje ponuda- struja za sajt 2020

Preuzmite dokument

Obrazac ponude

Preuzmite dokument

Podaci o ponuđaču

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu