Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju stanova i lokala

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju stanova i lokala u izgradnji, kao i posebnih delova stambeno-poslovne zgrade, koja se gradi na delovima katastarskih parcela br. 393/1 i 376/2 KO Požega, izdatog od strane opštine Požega, Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine. Broj predmeta: ROP-POZ-8024-CPI-1/2017.

Više informacija i preuzimanje Odluke o dodeli ugovora možete obaviti preuzimanjem dokumenta koji se nalazi na ovoj strani.

Preuzmite dokument

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju stanova i lokala u izgradnji

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega | Web dizajn by Real Media Factory
menu