Javni poziv za tarket avgust 2020

Javni poziv za podnošenje ponude, za nabavku tarketa sa ugradnjom. Otvaranje ponuda je 31.08.2020. godine u 13:00 časova, u prostorijama "JP Razvojna agencija Požega", Trg slobode br. 3, II sprat.

Ponuda je ispravna ako sadrži sledeće dokumente:

  1. Obrazac, Podaci o ponuđaču koji mora biti popunjen, potpisan i pečatom overen.
  2. Obrazap, Ponude dat u prilogu poziva mora biti popušen, potpisan i pečatom overen.

Više informacija i preuzimanje Javnog poziva za prikupljanje ponuda možete obaviti preuzimanjem dokumenta koji se nalazi na ovoj strani.

Preuzmite dokument

Javni poziv za tarket avgust 2020
Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas.

Sve informacije i oglase za javne nabavke možete pratiti na ovoj stranici. Podaci se redovno ažuriraju.

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu