Odluke

Više informacija i preuzimanje Odluka možete obaviti preuzimanjem dokumenta koji se nalazi na ovoj strani.Više informacija i preuzimanje Odluka možete obaviti preuzimanjem dokumenta koji se nalazi na ovoj strani.

Preuzmite dokument

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa

Preuzmite dokument

Plan i program - konacna verzija 2022. godina

Preuzmite dokument

Godišnji 2021 i periodnični do juna 2022

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu