Projekat autobuska stanica

Idejno rešenje sa elementima ekonomske analize za izgradnju javne garaže sa poslovno-komercijalnim sadržajima na lokaciji stare autobuske stanice

Lokacija: Predmet projekta je javna parking garaža sa poslovno komercijalnim sadržajima, na katastarskoj parceli 184 i 173 KO Požega u Požezi. Na parceli se nalazi objekat, koji se zadržava i rekonstruiše u objekat za smeštaj sportista.

Funkcija objekta: Sadržaji u okviru javne garaže sa poslovno komercijalnim sadržajima su organizovani u dva odvojena objekta. Objekat javne garaže je kapaciteta 76 parking mesta u četiri nivoa (prizemlje, dva sprata i krov objekta, koji se koristi takođe za parkiranje). U prizemnoj etaži poslovno-komercijalnog objekta kao i na prvom spratu su predviđeni lokali, dok je na drugoj etaži predviđen kafe-bar.

Konstrukcija: Konstruktivni sistem objekta je skeletni (armirano betonski). Opterećenje koje primaju armirano betonske ploče se prenosi na armirano betonske grede, dalje na armirano betonske stubove koji prenose opterećenje na armirano betonske temelje samce. Krovna konstrukcija je kosa betonska ploča, dok je krovna konstrukcija garaže ravna betonska ploča.

Spoljna obrada: Projektom je predviđeno da se na konstruktivni skeletod armiranog betona poslovno komercijalnog dela kači staklena zid zavesa, tako da bi ceo objekat bio u staklu, osim fasade prema susedu gde su zidovi od giterbloka 20 cm i sa termičkom izolacijom. Krov je kos sa spoljnim odvodom vode sa krova, a završna obrada je TR pocinkovani lim. Betonski elementi garaže se farbaju u dve boje - crvenu i belu.

Unutrašnja obrada: Obloga podova u poslovno komercijalnom delu je projektovana u granitnoj keramici. Zidovi, stubovi i plafoni u objektu su predviđeni za bojenje disperzivnim i poludisperzivnim bojama. Unutrašnja vrata su aluminijkumska zastakljena. Obloga podova u garaži je beton.

Instalacije: Objekat će biti opremljen adekvatnim instalacijama potrebnim za njegovo nesmetano i kvalitetno funkcionisanje.

EKONOMSKA ANALIZA IZGRADNJE OBJEKTA

Početni parametri

 • Podaci o lokaciji
 • Lokacija: K.P broj 173 i 184
 • Opština: Požega
 • Zona: II zona
 • Namena lokacije: Poslovanje i javna garaža
 • Vlasništvo: JP Razvojna agencija Požega
 • Površina građevinske parcele: 2000,00 m2
 • Uređenje gradskog zemljišta u drugoj zoni za poslovni objekat: 3847,00 din/m2
 • Uređenje građevinskog zemljišta u drugoj zoni za stambeni objekat: 2565,00 din/m2

Podaci o objektu

 • Spratnost: P+2
 • Poslovno komercijalni objekat ukupna neto površina: 1017 m2
 • Javna garaža ukupna neto površina 2380,00 m2
 • Postojeći objekat ukupna neto površina 370,00 m2

Troškovi investicije - proizvodna vrednost objekta
NE

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu