Radovi u ulici 1300 kaplara

JP „Razvojna agencija“ Požega otpočela je radove na rekonstrukciji ulice 1300 kaplara. Planirana je kompletna zamena komunalne infrastrukture, postavljanje behaton ploča na trotoarima, izrada kolovozne konstrukcije sa izradom novog kolovoznog asfalta, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, kao i formiranje drvoreda – ozelenjavanje. S obzirom na to da će ulica biti zatvorena za saobraćaj, osim za dostavna vozila, molimo naše sugrađane za strpljenje i razumevanje. 
Opština Požega, kao investitor, u saradnji sa JP „Razvojna agencija“ Požega,nastavlja ulaganje u putnu infrastruktutu opštine, a radovi otpočeti u ulici
1300 kaplara, samo su deo planiranih rekonstrukcija, koje poboljšavaju život građana, kao i bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu