Realizovani radovi u ulici vojvode Mišića

Realizacija radova u ulici vojvode Mišića

Investicionim održavanjem u ulici vojvode Mišića realizovani su sledeći građevinski radovi: rekonstrukcija trotoara sa zastorom od betonskih ploča (behaton) i kolovoza ulice, sa izradom novog kolovoznog asfalta u dužini od oko 500 metara; kompletna zamena azbestnog cevovoda sa izradom kućnih priključaka; kao i nova gasovodna instalacija za gasifikaciju naselja u ulici vojvode Mišića. 
Ova investicija je samo jedna od planiranih koju Opština Požega realizuje preko JP „Razvojna agencija“ Požega, sa ciljem unapređenja kvaliteta života u opštini Požega, a sve u skladu sa najboljim interesima naših građana.

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu