Ulica vojvode Mišića

Radovi u ulici vojvode Mišića

Investiranjem Opštine Požega u putnu infrastrukturu, preko JP „Razvojna agencija“ Požega, završeni su radovi na delu ulice vojvode Mišića – deonica
od raskrsnice Vuka Karadžića - Njegoševa/vojvode Mišića do Hotela Požega. Radovi su obuhvatili rekonstrukciju kolovozne konstrukcije sa izradom novog kolovoznog asfalta, rekonstrukciju trotoara sa zastorom od betonskih ploča (behaton), kompletnu zamenu azbestnog cevovoda i novu gasovodnu instalaciju, horizontalnu saobraćajnu signalizaciju, a u narednom periodu planirani su radovi na postavljanju vertikalne signalizacije, električno osvetljenje, ozelenjavanje (formiranje drvoreda sa obe strane ulice). JP „Razvojna agencija“ Požega nastvlja realizaciju započetih projekata, sve u cilju unapređenja putne infrastrukture.

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu