Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju stana u izgradnji, kao posebnog dela stambeno-poslovne zgrade, koja se gradi na katastarskoj parceli br. 393/1 KO Požega. Dvosobnog stana na I spratu,projektne oznake D1-7, projektovane površine 61.10 м2, sa početnom cenom od EUR 550,00 po 1m2