JAVNE NABAVKE ARHIVA

Arhiva objavljenih Odluka i poziva za javnu nabavku

Odluke

07/11/22
Više informacija i preuzimanje Odluka možete obaviti preuzimanjem dokumenta koji se nalazi na ovoj strani.

Javni poziv za prikupljanje ponuda jul 2022

11/07/22
Javni poziv za prodaju nepokretnosti u svojini preduzeća, kao posebnih delova objekta upisanog u list nepokretnosti broj 3485 KO Požega, kao stambeno-poslovna zgrada, broj objekta 1, postojećeg na katastarskoj parceli broj 393/1

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju lokala

28/04/22
Javni poziv za prodaju nepokretnosti u svojini preduzeća, kao posebnih delova objekta upisanog u list nepokretnosti broj 3485 KO Požega, kao stambeno-poslovna zgrada, broj objekta 1, postojećeg na katastarskoj parceli broj 393/1

Javni poziv za prikupljanje ponuda decembar 2020

24/12/20
Nabavka elektro opreme sa ugradnjom, izvođenje radova na elektroinstalaciji.

Javni poziv za prikupljanje ponuda novembar 2020

10/11/20
Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju stana u izgradnji, kao posebnog dela stambeno-poslovne zgrade.

Javni poziv za prikupljanje ponuda

07/09/20
Javno preduzeće Razvojna agencija Požega, Trg Slobode br. 3, matični broj: 20937955, raspisuje sledeći Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju stanova. Saznajte više.

Javni poziv za tarket avgust 2020

28/08/20
Javni poziv za podnošenje ponude, za nabavku tarketa sa ugradnjom. Otvaranje ponuda je 31.08.2020. godine u 13:00 časova, u prostorijama "JP Razvojna agencija Požega", Trg slobode br. 3, II sprat.

Javni poziv za sandučiće avgust 2020

25/08/20
Javni poziv za podnošenje ponude, za nabavku poštanskih sandučića. Otvaranje ponuda je 31.08.2020. godine u 13:00 časova, u prostorijama "JP Razvojna agencija Požega", Trg slobode br. 3, II sprat.

Javni poziv za sanitariju avgust 2020

25/08/20
Javni poziv za podnošenje ponude, za nabavku sanitarije. Otvaranje ponuda je 31.08.2020. godine u 13:00 časova, u prostorijama "JP Razvojna agencija Požega", Trg slobode br. 3, II sprat.

Javni poziv za prikupljanje ponuda maj 2020

04/05/20
Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju stana u izgradnji, kao posebnog dela stambeno-poslovne zgrade, koja se gradi na katastarskoj parceli br. 393/1 KO Požega.

Javni poziv za prikupljanje ponuda D1-7 novembar 2019

03/11/19
Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju stana u izgradnji, kao posebnog dela stambeno-poslovne zgrade, koja se gradi na katastarskoj parceli br. 393/1 KO Požega.

Javni poziv za prodaju stanova oktobar 2019

17/10/19
Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju stanova u izgradnji, kao i posebnih delova stambeno-poslovne zgrade. Saznajte više.

Javni poziv za prikupljanje ponuda 10.08.2019

10/08/19
Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju stana u izgradnji, kao posebnog dela stambeno-poslovne zgrade, koja se gradi na katastarskoj parceli br. 393/1 KO Požega. Više informacija i preuzimanje Javnom pozivu za prikupljanje ponuda možete obaviti preuzimanjem dokumenta koji se nalazi na ovoj strani. Preuzmite dokument Javni poziv za prikupljanje ponuda

Ispravka oglasa u listu Politika

28/07/19
U tekstu oglasa objavljenom u dnevnom listu Politika, uočena je greška, čiju ispravku oglašavamo ovim putem i izvinjavamo se čitaocima Politike

Javni poziv za izdavanje lokala JUL 2019

28/07/19
Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora koji je u izgradnji, kao posebnih delova u prizemlju stambeno-poslovne zgrade, koje se gradi u Požgi, u III reonu.

Odluka komisije o proglašenju najpovoljnije ponude JUL 2019

27/06/19
Komisija za otvaranje ponuda, shodno uslovima određenim Javnim pozivom za prikupljanje ponuda broj 01-5-44-1/2019 od 15.06.2019 godine za kupoprodaju stanova u izgradnji, kao posebnih delova stambeno-poslovne zgrade, koja se gradi u Požegi, u III reonu, donosi sledeću Odluku.

Javni poziv za prikupljanje ponuda 15.06.2019

15/06/19
Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju stanova u izgradnji, kao posebnih delova stambeno-poslovne zgrade, koja se gradi u Požegi, u III reonu, na katastarskoj parceli br. 393/1 KO Požega.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju stanova i lokala

06/10/18
Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju stanova i lokala u izgradnji, kao i posebnih delova stambeno-poslovne zgrade, koja se gradi na delovima katastarskih parcela br. 393/1 i 376/2, KO Požega.

Javni poziv za prikupljanje ponuda

01/08/18
Za kupoprodaju stanova u izgradnji, kao i posebnih delova stambeno-poslovne zgrade, koja se gradi na delovima katastarskih parcela br. 393/1 i 376/2 KO Požega.

Odluka o dodeli ugovora za JN 02/2017

07/07/17
JP Razvojna agencija Požega donosi odluku o dodeli ugovora za JN 02/2017 - Radovi na izgradnji stambeno poslovne zgrade P + 4 u Požegi. Više informacija i preuzimanje odluke možete pronaći na ovoj stranici.

Odluka o dodeli ugovora za JN 01/2017

08/06/17
JP Razvojna agencija Požega objavljuje Odluku o dodeli ugovora za JN 01/2017 - Izvođenje radova na rušenju objekta stare pekare u Požegi. Više informacija i preuzimanje odluke možete pronaći na ovoj stranici.

Konkrus za direktora JP Razvojna agencija Požega

02/06/17
JP Razvojna agencija Požega objavljuje Odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora JP Razvojna agencija Požega Više informacija i preuzimanje odluke možete pronaći na ovoj stranici.

JN 02/2017 - Radovi na izgradnji stambeno poslovne zgrade P + 4 u Požegi

23/05/17
JP Razvojna agencija Požega objavljuje JN 02/2017 - Radovi na izgradnji stambeno poslovne zgrade P + 4 na delovima KP br.393/1 i 376/2 K.O. Požega Više informacija i preuzimanje plana javnih nabavke možete da obavite ulaskom na ovu stranicu.

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu