Javni poziv za prikupljanje ponuda

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju stanova u izgradnji, kao i posebnih delova stambeno-poslovne zgrade, koja se gradi na delovima katastarskih parcela br. 393/1 i 376/2 KO Požega.

Više informacija i preuzimanje Odluke o dodeli ugovora možete obaviti preuzimanjem dokumenta koji se nalazi na ovoj strani.

Preuzmite dokument

Javni poziv za prikupljanje ponuda

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu