Javni poziv za izdavanje lokala JUL 2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora koji je u izgradnji, kao posebnih delova u prizemlju stambeno-poslovne zgrade, koje se gradi u Požegi, u III reonu, na katastarskoj parceli br. 393/1 KO Požega, na osnovu Rešenja o građevinskoj dozvoli, izdatog od strane Opštine Požega, Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, broj predmeta: ROP-POZ-8024-CPI-1/2017, Zavodni broj: 03 br.351-83/2017, od 31.03.2017. godine.

Više informacija i preuzimanje Javnog poziva za izdavanje lokala jul 2019 možete obaviti preuzimanjem dokumenta koji se nalazi na ovoj strani.

Preuzmite dokument

Javni poziv za izdavanje lokala Jul 2019

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu