Javni poziv za izdavanje lokala JUL 2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora koji je u izgradnji, kao posebnih delova u prizemlju stambeno-poslovne zgrade, koje se gradi u Požegi, u III reonu, na katastarskoj parceli br. 393/1 KO Požega, na osnovu Rešenja o građevinskoj dozvoli, izdatog od strane Opštine Požega, Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, broj predmeta: ROP-POZ-8024-CPI-1/2017, Zavodni broj: 03 br.351-83/2017, od 31.03.2017. godine.

Više informacija i preuzimanje Javnog poziva za izdavanje lokala jul 2019 možete obaviti preuzimanjem dokumenta koji se nalazi na ovoj strani.

Preuzmite dokument

Javni poziv za izdavanje lokala Jul 2019

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu