Javni poziv za prikupljanje ponuda novembar 2020

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupoprodaju stana u izgradnji, kao posebnog dela stambeno-poslovne zgrade, koja se gradi na katastarskoj parceli br. 393/1 KO Požega, na osnovu Rešenja o građevinskoj dozvoli, izdatog od strane opštine Požega, Opštinska uprava, Odelјenje za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, broj predmeta: ROP-POZ-8024-CPI-1/2017, Zavodni broj: 03 br. 351-83/2017, od 31. 03. 2017. godine, i Rešenja o izmeni građevinske dozvole, izdatog od strane istog organa lokalne samouprave, br. ROP-POZ-8024-CPA-8/2020, Zavodni broj: 03 br. 351-36/2020, od 07.02.2020. godine, i to garsonjere na II spratu, projektne oznake G-14, izvedene površine 28,66m2, po sistemu ključ u ruke, sa početnom cenom od EUR 750,00 po 1m2.

Više informacija i preuzimanje Javnog poziva za prikupljanje ponuda možete obaviti preuzimanjem dokumenta koji se nalazi na ovoj strani.

Preuzmite dokument

Javni poziv za prikupljanje ponuda

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu