Javni poziv za prikupljanje ponuda jul 2022

Javni poziv za prodaju nepokretnosti u svojini preduzeća, kao posebnih delova objekta upisanog u list nepokretnosti broj 3485 KO Požega, kao stambeno-poslovna zgrada, broj objekta 1, postojećeg na katastarskoj parceli broj 393/1

Više informacija i preuzimanje Javnog poziva za prikupljanje ponuda možete obaviti preuzimanjem dokumenta koji se nalazi na ovoj strani.

Preuzmite dokument

Javni poziv za prikupljanje ponuda jul 2022

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu